Πολιτική Απορρήτου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Το απόρρητο δεδομένων έχει μεγάλη σημασία για την PINKFLOW και θέλουμε να είμαστε ανοιχτοί και διαφανείς με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Επομένως, έχουμε μια πολιτική που καθορίζει τον τρόπο επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;
Η ελληνική εταιρεία, Flowfeed E.E. («PINKFLOW»), είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που μας υποβάλλετε και υπεύθυνη για τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Πού αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;
Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς αποθηκεύονται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο («ΕΟΧ») αλλά μπορούν επίσης να μεταφερθούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία σε χώρα εκτός του ΕΟΧ. Οποιαδήποτε τέτοια μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Για μεταφορές εκτός του ΕΟΧ, το PINKFLOW θα χρησιμοποιήσει τυπικές συμβατικές ρήτρες και ασπίδες ως εγγυήσεις για χώρες χωρίς αποφάσεις επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας;
Τα δεδομένα σας ενδέχεται να κοινοποιηθούν στην εταιρεία PINKFLOW. Ποτέ δεν μεταβιβάζουμε, πουλάμε ή ανταλλάσσουμε τα δεδομένα σας για σκοπούς μάρκετινγκ σε τρίτα μέρη εκτός της εταιρείας PINKFLOW.

Τα δεδομένα που διαβιβάζονται σε τρίτους, χρησιμοποιούνται μόνο για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Θα βρείτε κατηγορίες τρίτων κάτω από κάθε συγκεκριμένη διαδικασία παρακάτω.

Ποιο είναι το νομικό έδαφος για την επεξεργασία;
Για κάθε συγκεκριμένη διαδικασία προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς, θα σας ενημερώσουμε εάν η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι νόμιμη ή απαιτείται για τη σύναψη σύμβασης και εάν αποτελεί υποχρέωση παροχής των προσωπικών δεδομένων και πιθανών συνεπειών, αν το επιλέξετε.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;
Δικαίωμα πρόσβασης:
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το PINKFLOW και θα σας παράσχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω e-mail.

Δικαίωμα στη φορητότητα:
Κάθε φορά που το PINKFLOW επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, με αυτοματοποιημένα μέσα βάσει της συγκατάθεσής σας ή βάσει συμφωνίας, έχετε το δικαίωμα να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων σας σε εσάς ή σε άλλο μέρος. Αυτό περιλαμβάνει μόνο τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε υποβάλει.

Δικαίωμα διόρθωσης:
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν οι πληροφορίες είναι λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος συμπλήρωσης ελλιπών προσωπικών δεδομένων.

Εάν έχετε λογαριασμό PINKFLOW ή συνδρομή Club, μπορείτε να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα κάτω από το λογαριασμό σας και τις σελίδες μέλους.

Δικαίωμα διαγραφής:
Έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από το PINKFLOW ανά πάσα στιγμή, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

*έχετε ένα τρέχον ζήτημα με την Εξυπηρέτηση Πελατών
*έχετε μια ανοιχτή παραγγελία η οποία δεν έχει ακόμη αποσταλεί ή αποσταλεί μερικώς
*έχετε ένα ανεξόφλητο χρέος με το PINKFLOW, ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής
*εάν είστε ύποπτοι ή έχετε κάνει κατάχρηση των υπηρεσιών μας τα τελευταία τέσσερα χρόνια
*το χρέος σας έχει πωληθεί σε τρίτο τα τελευταία τρία χρόνια ή ένα έτος για νεκρούς πελάτες
*η αίτησή σας για πίστωση απορρίφθηκε τους τελευταίους τρεις μήνες
*εάν έχετε κάνει οποιαδήποτε αγορά, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε σχέση με τη συναλλαγή σας για σκοπούς τήρησης βιβλίων

Το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία που βασίζεται σε έννομο συμφέρον: 
Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που βασίζεται στο έννομο συμφέρον του PINKFLOW. Το PINKFLOW δεν θα συνεχίσει να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε νόμιμους λόγους για τη διαδικασία που παρακάμπτει το ενδιαφέρον και τα δικαιώματά σας ή λόγω νομικών αξιώσεων.

Το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στο άμεσο μάρκετινγκ:
Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στο άμεσο μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης προφίλ που έγινε για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από το άμεσο μάρκετινγκ με τα ακόλουθα μέσα:

* ακολουθώντας τις οδηγίες σε κάθε email μάρκετινγκ

Δικαίωμα περιορισμού:
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από το PINKFLOW να περιορίσει τη διαδικασία των προσωπικών σας δεδομένων υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

* εάν αντιταχθείτε σε έννομο συμφέρον PINKFLOW που βασίζεται σε επεξεργασία, το PINKFLOW θα περιορίσει όλη την επεξεργασία τέτοιων δεδομένων εν αναμονή της επαλήθευσης του έννομου συμφέροντος.
* εάν έχετε ισχυριστεί ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι εσφαλμένα, το PINKFLOW πρέπει να περιορίσει όλη την επεξεργασία αυτών των δεδομένων εν αναμονή της επαλήθευσης της ακρίβειας των προσωπικών δεδομένων.
* εάν η επεξεργασία είναι παράνομη, μπορείτε να αντιταχθείτε στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και αντ 'αυτού να ζητήσετε τον περιορισμό της χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων.
* εάν η PINKFLOW δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα, αλλά απαιτείται από εσάς για την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα καταγγελίας σε εποπτική αρχή:
Εάν θεωρείτε ότι το PINKFLOW επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με λανθασμένο τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.

Ελεγκτής προσωπικών δεδομένων

Βασ. Παύλου, Βούλα, 16673

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: info@pinkflow.gr
ΑΦΜ: 801422718
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: info@pinkflow.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ONLINE ΑΓΟΡΑ

Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

· Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να διαχειριστούμε τις αγορές σας online στο PINKFLOW επεξεργάζοντας τις παραγγελίες και τις επιστροφές σας μέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών μας και θα σας στείλουμε ειδοποιήσεις για την κατάσταση παράδοσης ή σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος με την παράδοση των αντικειμένων σας.

· Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διαχείριση των πληρωμών σας.

· Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης τα δεδομένα σας για να χειριστούμε καταγγελίες και θέματα εγγύησης για προϊόντα.

· Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίησή σας και την επικύρωση της νόμιμης ηλικίας σας για online αγορές και για επιβεβαίωση της διεύθυνσής σας με εξωτερικούς συνεργάτες.

· Θέλουμε να σας προσφέρουμε διαφορετικές εναλλακτικές πληρωμές και θα πραγματοποιήσουμε ανάλυση προκειμένου να μάθουμε ποιες εναλλακτικές πληρωμές είναι διαθέσιμες σε εσάς, συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού πληρωμών και των πιστωτικών σας επιταγών.

Τι είδους προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Θα επεξεργαστούμε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

* στοιχεία επικοινωνίας όπως όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση e-mail και αριθμός τηλεφώνου ·
* πληροφορίες πληρωμής και ιστορικό πληρωμών.
* πιστωτικές πληροφορίες ·
* Πληροφορίες Παραγγελίας.

Εάν έχετε λογαριασμό PINKFLOW ή είστε μέλος του Club PINKFLOW, θα επεξεργαζόμαστε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα που υποβάλλονται σε σχέση με τον λογαριασμό ή τη συνδρομή, όπως

* λογαριασμό ή αναγνωριστικό μέλους
* Ιστορικό αγορών.

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;
Τα προσωπικά σας δεδομένα που διαβιβάζονται σε τρίτους, χρησιμοποιούνται μόνο για να σας παρέχουν τις υπηρεσίες που αναφέρονται παραπάνω, εταιρείες για την επικύρωση της διεύθυνσής σας, υπηρεσίες επικοινωνίας για την αποστολή επιβεβαίωσης παραγγελίας, προμηθευτές αποθήκης και διανομής σε σχέση με την παράδοση της παραγγελίας σας. Πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών για την πληρωμή σας. Πιστωτικοί οργανισμοί αναφοράς για ελέγχους ταυτότητας και πίστωσης και οργανισμούς είσπραξης οφειλών.

Λάβετε υπόψη ότι πολλές από αυτές τις αποδέκτριες εταιρείες έχουν ανεξάρτητο δικαίωμα ή υποχρέωση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Ποιος είναι ο νομικός λόγος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη ώστε το PINKFLOW να εκπληρώσει την υπηρεσία διαχείρισης και παράδοσης της παραγγελίας σε εσάς.

Πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;
Θα διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα είστε ενεργός πελάτης.

Για πελάτες με λογαριασμό ή συνδρομή Club θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για 36 μήνες μετά την τελευταία σας αγορά.

Για πελάτες με ταμείο επισκεπτών, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για 6 μήνες μετά την τελευταία σας αγορά.

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων:
Όταν υποβάλετε αίτηση για πίστωση ως μέθοδο πληρωμής, θα πραγματοποιήσουμε μια αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με την αίτησή σας για πίστωση. Έχετε το δικαίωμα να εκφράσετε την άποψή σας και να αμφισβητήσετε την απόφαση με ένα μέλος του προσωπικού.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΜΕΣΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας στείλουμε προσφορές μάρκετινγκ, έρευνες πληροφοριών και προσκλήσεις μέσω e-mail, μηνυμάτων κειμένου, τηλεφωνικών κλήσεων και ταχυδρομείου.

Προκειμένου να βελτιστοποιήσετε την εμπειρία σας στο PINKFLOW, θα σας παρέχουμε σχετικές πληροφορίες, προτεινόμενα προϊόντα, θα σας στείλουμε υπενθυμίσεις για τα προϊόντα που έχουν μείνει στην τσάντα αγορών σας και θα σας στείλουμε εξατομικευμένες προσφορές. Όλες αυτές οι εξαιρετικές υπηρεσίες βασίζονται στις προηγούμενες αγορές σας, στις οποίες έχετε κάνει κλικ και στις πληροφορίες που μας έχετε υποβάλει.

Τι είδους προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;
Θα επεξεργαστούμε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

* στοιχεία επικοινωνίας όπως διεύθυνση e-mail, αριθμός τηλεφώνου και ταχυδρομικός κώδικας
* εάν θέλετε ενημερώσεις για παιδιά (εάν επιλέξετε να μας τις παρέχετε).
* φύλο (αν επιλέξετε να μας το παρέχετε)
* σε ποια προϊόντα και προσφορές έχετε κάνει κλικ.

Εάν έχετε λογαριασμό PINKFLOW ή είστε μέλος του Club PINKFLOW, θα επεξεργαζόμαστε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα που υποβάλλονται σε σχέση με τον λογαριασμό και τη συνδρομή, όπως

* όνομα;
* διεύθυνση ;
* ηλικία;
* Ιστορικό αγορών.
* πώς περιηγηθήκατε και κάνατε κλικ στον ιστότοπο.

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;
Τα δεδομένα που διαβιβάζονται σε τρίτους χρησιμοποιούνται μόνο για να σας παρέχουν τις υπηρεσίες που αναφέρονται παραπάνω, σε πρακτορεία μέσων ενημέρωσης και τεχνικούς προμηθευτές για διανομή φυσικού και ψηφιακού άμεσου μάρκετινγκ.

Ποτέ δεν μεταβιβάζουμε, πουλάμε ή ανταλλάσσουμε τα δεδομένα σας για σκοπούς μάρκετινγκ σε τρίτα μέρη εκτός της εταιρείας PINKFLOW.

Ποιος είναι ο νομικός λόγος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας όταν συμφωνείτε σε άμεσο μάρκετινγκ. Εκτός από το ταχυδρομικό μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων των καταλόγων, που θα σας αποσταλούν με βάση το έννομο συμφέρον μας.

Το δικαίωμά σας να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας:
Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή και επίσης να αντιταχθείτε στο άμεσο μάρκετινγκ.

Όταν το κάνετε αυτό, το PINKFLOW δεν θα μπορεί να σας στείλει περαιτέρω άμεσες προσφορές μάρκετινγκ ή πληροφορίες βάσει της συγκατάθεσής σας.

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από το άμεσο μάρκετινγκ με τα ακόλουθα μέσα:

* ακολουθώντας τις οδηγίες σε κάθε θέση μάρκετινγκ

Πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;
Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για άμεσο μάρκετινγκ μέχρι να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας.

Για το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα σας θεωρήσουμε ανενεργό πελάτη εάν δεν έχετε ανοίξει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το τελευταίο έτος.

Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να δημιουργήσουμε και να διαχειριστούμε τον προσωπικό σας λογαριασμό, προκειμένου να σας προσφέρουμε μια εξατομικευμένη και σχετική εμπειρία στο PINKFLOW. 

Θα σας παρέχουμε το ιστορικό παραγγελιών σας, λεπτομέρειες σχετικά με τις παραγγελίες σας και θα σας επιτρέψουμε να χειριστείτε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας (συμπεριλαμβανομένων των προτιμήσεων μάρκετινγκ). Θα σας παρέχουμε επίσης εύκολους τρόπους για τη διατήρηση ακριβών και ενημερωμένων πληροφοριών, όπως στοιχεία επικοινωνίας και στοιχεία πληρωμής.

Επιπλέον, θα σας επιτρέψουμε να αποθηκεύσετε αντικείμενα στην τσάντα αγορών σας, να σας προσφέρουμε προτάσεις μεγέθους και θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να αξιολογήσετε και να ελέγξετε τα προϊόντα από τα οποία έχετε αγοράσει. Προκειμένου να σας παρέχει σχετικές συστάσεις για το προϊόν, το PINKFLOW θα επεξεργαστεί την πλοήγηση και την περιήγησή σας στις ψηφιακές μας πλατφόρμες (συμπεριλαμβανομένου του ιστότοπου και της εφαρμογής), του ιστορικού αγορών και των κριτικών προϊόντων, καθώς και των δεδομένων που μας υποβάλατε μέσω του λογαριασμού σας.

Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;
Θα επεξεργαζόμαστε πάντα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασής σας που μας υποβάλλετε κατά την εγγραφή σας στο λογαριασμό PINKFLOW.

Θα επεξεργαστούμε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων εάν επιλέξετε να μας τα παρέχετε:

*Στοιχεία επικοινωνίας όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου ·
* Ημερομηνια γεννησης;
* φύλο
* Χώρα;
* ρυθμίσεις λογαριασμού;
* κρυπτογραφημένα στοιχεία κάρτας πληρωμής.

Εάν πραγματοποιήσετε μια αγορά, θα επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

* Ιστορικό παραγγελιών;
* πληροφορίες αποστολής;
* Ιστορικό πληρωμών.

Θα επεξεργαστούμε επίσης τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συνδέονται με τα cookie σας

* ιστορικό κλικ
* ιστορικό πλοήγησης και περιήγησης

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;
Τα δεδομένα που διαβιβάζονται σε τρίτα μέρη χρησιμοποιούνται μόνο για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που αναφέρονται παραπάνω, για τη βελτιστοποίηση του ιστότοπου που χρησιμοποιούμε, των πρακτορείων ιστότοπων και των εργαλείων ανάλυσης για την αξιολόγηση προϊόντων.

Ποιος είναι ο νομικός λόγος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τον λογαριασμό σας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας όταν δημιουργείτε τον λογαριασμό σας PINKFLOW.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σας παρέχει σχετικές πληροφορίες προϊόντος βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας.

Το δικαίωμά σας να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας:
Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας από την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Όταν το κάνετε αυτό, ο λογαριασμός σας θα πάψει να υπάρχει και το PINKFLOW δεν θα μπορεί να σας παρέχει τις υπηρεσίες που αναφέρονται παραπάνω.

Πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;
Θα διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα έχετε ενεργό λογαριασμό PINKFLOW.

Έχετε το δικαίωμα να τερματίσετε τον λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή, εάν το επιλέξετε, ο λογαριασμός σας θα πάψει να υπάρχει και θα θεωρηθείτε ανενεργός. Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν υπάρχουν νομικές απαιτήσεις και εάν υπάρχει ανοιχτή διαφωνία.

Αφού τερματιστεί ο λογαριασμός σας, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν.

Το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας:
Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που βασίζεται στο έννομο συμφέρον της PINKFLOW επικοινωνώντας με το info@pinkflow.gr. Στη συνέχεια, ο λογαριασμός σας θα διαγραφεί και δεν θα μπορούμε να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να διαχειριστούμε τα ερωτήματά σας, για να χειριστούμε καταγγελίες και θέματα εγγύησης για προϊόντα και θέματα τεχνικής υποστήριξης μέσω e-mail, της λειτουργίας συνομιλίας, τηλεφώνου και μέσω κοινωνικών μέσων.

Μπορεί επίσης να επικοινωνήσουμε μαζί σας εάν υπάρχει πρόβλημα με την παραγγελία σας.

Τι είδους προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;
Θα επεξεργαστούμε τυχόν δεδομένα που μας παρέχετε, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων κατηγοριών:

* στοιχεία επικοινωνίας όπως όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση e-mail και αριθμός τηλεφώνου ·
* ημερομηνία γέννησης;
* πληροφορίες πληρωμής και ιστορικό πληρωμών.
* πιστωτικές πληροφορίες ·
* Πληροφορίες Παραγγελίας.
* αριθμός λογαριασμού μέλους ·
* όλη η αλληλογραφία στο θέμα.

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;
Τα δεδομένα που διαβιβάζονται σε τρίτους, χρησιμοποιούνται μόνο για την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται παραπάνω.

Ποιος είναι ο νομικός λόγος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στο έννομο συμφέρον PINKFLOW.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας;
Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα απαιτείται για να παρέχονται με επιτυχία οι υπηρεσίες πελατών.

Το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία που βασίζεται σε έννομο συμφέρον:
Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που βασίζεται στο νόμιμο συμφέρον του PINKFLOW. Το PINKFLOW δεν θα συνεχίσει να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε ένα νόμιμο έδαφος για τη διαδικασία που παρακάμπτει τα συμφέροντα και τα δικαιώματά σας ή λόγω νομικών αξιώσεων.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας όταν συμμετέχετε στους διαγωνισμούς μας. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για το PINKFLOW για να επικοινωνήσετε με διαγωνιζόμενους σχετικά με τον διαγωνισμό, πριν και μετά από μια εκδήλωση, με διαγωνιζόμενους ταυτότητας, να επαληθεύσετε την ηλικία των διαγωνιζομένων, να επικοινωνήσετε με τους νικητές, να παραδώσετε και να παρακολουθήσετε τις παραδόσεις βραβείων.

Τι είδους προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;
Θα επεξεργαστούμε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

* στοιχεία επικοινωνίας όπως όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση e-mail και αριθμός τηλεφώνου
* ηλικία;
* πληροφορίες που υποβάλλονται στο διαγωνισμό

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;
Τα δεδομένα που διαβιβάζονται σε τρίτους, χρησιμοποιούνται μόνο για την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται παραπάνω, σε προμηθευτές αποστολής για παράδοση βραβείων.

Ποιος είναι ο νομικός λόγος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας όταν επιλέγετε να συμμετάσχετε σε διαγωνισμό.

Το δικαίωμά σας να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας:
Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Όταν το κάνετε PINKFLOW, δεν θα μπορείτε να σας παρέχω τις υπηρεσίες που αναφέρονται παραπάνω.

Πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;
Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για 45 ημέρες μετά τη λήξη του διαγωνισμού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που αποθηκεύεται και, κατά τις επόμενες επισκέψεις, λαμβάνεται από τον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας. Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, θα υποθέσουμε ότι συμφωνείτε με τη χρήση τέτοιων cookie.

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies;
Χρησιμοποιούμε μόνιμα cookies για να αποθηκεύσουμε την αρχική σελίδα της επιλογής σας και να αποθηκεύσουμε τα στοιχεία σας εάν επιλέξετε "Να με θυμάσαι" όταν συνδέεστε.

Θα χρησιμοποιήσουμε cookies για να αποθηκεύσουμε τα αγαπημένα σας προϊόντα.

Χρησιμοποιούμε cookie συνεδρίας για παράδειγμα όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φιλτραρίσματος προϊόντων, για να ελέγξουμε εάν είστε συνδεδεμένοι ή αν τοποθετείτε ένα προϊόν στην τσάντα αγορών σας.

Χρησιμοποιούμε cookie πρώτου και τρίτου μέρους για τη συλλογή στατιστικών και δεδομένων χρηστών σε συγκεντρωτική και μεμονωμένη μορφή σε εργαλεία ανάλυσης για τη βελτιστοποίηση του ιστότοπού μας και για να σας παρουσιάσουμε σχετικό υλικό μάρκετινγκ.

Ορισμένα cookie τρίτων ορίζονται από υπηρεσίες που εμφανίζονται στις σελίδες μας και δεν ελέγχονται από εμάς. Ορίζονται από παρόχους κοινωνικών μέσων όπως το Twitter, το Facebook, το Instagram, το YouTube και το Vimeo και σχετίζονται με τη δυνατότητα των χρηστών να μοιράζονται περιεχόμενο σε αυτόν τον ιστότοπο, όπως υποδεικνύεται από το αντίστοιχο εικονίδιο.

Χρησιμοποιούμε επίσης cookie τρίτων που πραγματοποιούν παρακολούθηση μεταξύ ιστότοπων προκειμένου να σας παρέχουμε μάρκετινγκ σε άλλους ιστότοπους/κανάλια.

Τι είδους προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;
Θα συνδέσουμε το αναγνωριστικό cookie σας με τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουν υποβληθεί και συγκεντρωθεί σε σχέση με τον λογαριασμό σας ή τη συνδρομή του Club, εάν έχετε συνδεθεί στον λογαριασμό σας ή στο PINKFLOW Club.

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;
Τα δεδομένα που διαβιβάζονται σε τρίτους χρησιμοποιούνται μόνο για να σας παρέχουν τις υπηρεσίες που αναφέρονται παραπάνω, εργαλείο ανάλυσης για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων για τη βελτιστοποίηση του ιστότοπού μας και την παρουσίαση σχετικού υλικού.

Ποιος είναι ο νομικός λόγος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;
Θα συνδέσουμε τα cookie σας με τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εάν είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας PINKFLOW ή στο PINKFLOW Club.

Εάν έχετε συνδεθεί στο λογαριασμό σας, η νομική βάση βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας.

Εάν είστε συνδεδεμένοι στο PINKFLOW Club, νομικός λόγος είναι η εκπλήρωση των όρων και προϋποθέσεων του PINKFLOW Club.

Πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;
Το PINKFLOW δεν αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε εύκολα να διαγράψετε τα cookie από τον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησής σας. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χειρισμού και διαγραφής των cookies, ανατρέξτε στην ενότητα "Βοήθεια" στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookie ή να λαμβάνετε ειδοποίηση κάθε φορά που αποστέλλεται ένα νέο cookie στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας. Λάβετε υπόψη ότι εάν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookie, δεν θα μπορείτε να επωφεληθείτε από όλες τις δυνατότητές μας.

Item added to cart.
0 items - 0.00